Chủ nhật, 17/10/2021 - 18:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quang Lang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KH giáo dục bộ môn Tin học

 

TRƯỜNG THCS QUANG LANG

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Duyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN: TIN HỌC, LỚP 6

(Năm học 2021 - 2022)

I. Kế hoạch dạy học:

1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học:

Học kì

Các chủ đề lớn (phần, chương…, có thể chèn thêm nhiều dòng tuỳ theo nội dung của bộ môn)

Lý thuyết

Bài tập/ luyện tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra giữa kì

Kiểm tra cuối kì

Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài …, có thể kẻ thêm nhiều cột nếu cần)

Tổng

Học kì I

Máy tính và cộng đồng

5

 

 

 

 

 

 

5

Mạng máy tính và Internet

4

 

 

 

 

 

 

4

Kiểm tra giữa kì I

 

 

 

 

1

 

 

1

Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

3

 

3

 

 

 

 

6

Ôn tập Kiểm tra cuối kì I

 

 

 

1

 

 

 

1

Kiểm tra cuối kì I

 

 

 

 

 

1

 

1

Tổng học kì I

12

 

3

1

1

1

 

18

Học kì II

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

2

 

 

 

 

 

 

2

Ứng dụng Tin học

3

 

3

 

 

 

 

6

Kiểm tra giữa kì II

 

 

 

 

1

 

 

1

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

5

 

1

 

 

 

 

6

Ôn tập Kiểm tra cuối kì II

 

 

 

1

 

 

 

1

Kiểm tra cuối kì II

 

 

 

 

 

1

 

1

Tổng học kì II

10

 

4

1

1

1

 

17

Cả năm

 

22

 

7

2

2

2

 

35

2. Phân phối chương trình:

Tiết thứ

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm

dạy học

(5)

Cập nhật, điều chỉnh

(6)

HỌC KỲ I

 

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

5

 

 

 

 

1, 2

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

2

Tuần 1

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

 

3, 4

Bài 2. Xử lí thông tin

2

Tuần 3

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

 

5

Bài 3. Thông tin trong máy tính

1

Tuần 5

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

 

Chủ đề 2

Mạng máy tính và Internet

5

 

 

 

 

6,7

Bài 4. Mạng máy tính+ KTTX (viết)

2

Tuần 5, 7

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

- Tổ chức hướng dẫn để HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh có kết nối Internet.

- Học sinh không có thiết bị thì đến trường được học bù.

8,9

Bài 5. Internet

2

Tuần 7,9

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

10

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

1

Tuần 9

 

 

 

Chủ đề 3

Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

8

 

 

 

 

11, 12

Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu

2

Tuần 11

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

- Tổ chức hướng dẫn để HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh có kết nối Internet.

- Học sinh không có thiết bị thì đến trường được học bù.

13, 14

Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet

2

Tuần 13

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

15

Ôn tập cuối học kì 1

1

Tuần 15

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

 

16

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

1

Tuần 15

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

 

17, 18

Bài 8. Thư điện tử

2

Tuần 17

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

- Tổ chức hướng dẫn để HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh có kết nối Internet.

- Học sinh không có thiết bị thì đến trường được học bù.

HỌC KỲ II

 

Chủ đề 4

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

2

 

 

 

 

19, 20

Bài 9.An toàn thông tin trên Internet

2

Tuần 19

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

- Tổ chức hướng dẫn để HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh có kết nối Internet.

- Học sinh không có thiết bị thì đến trường được học bù.

Chủ đề 5

Ứng dụng Tin học

7

 

 

 

 

21, 22

Bài 10. Sơ đồ tư duy

2

Tuần 21

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

- Tổ chức hướng dẫn để HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh có kết nối Internet.

- Học sinh không có thiết bị thì đến trường được học bù.

23

Bài 11. Định dạng văn bản

1

Tuần 23

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

24

Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

+ KTTX (viết)

1

Tuần 23

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

25

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

1

Tuần 25

 

 

 

26

Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

1

Tuần 25

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

- Tổ chức hướng dẫn để HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh có kết nối Internet.

- Học sinh không có thiết bị thì đến trường được học bù.

27

Bài 14. Thực hành hoàn thiện hồ sơ lưu niệm

1

Tuần 27

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

Chủ đề 6

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

8

 

 

 

 

28, 29

Bài 15. Thuật toán

2

Tuần 27, 29

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

 

30

Ôn tập cuối học kì 2

1

Tuần 29

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

 

31

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

1

Tuần 31

 

 

 

32, 33

Bài 16. Các cấu trúc điều khiển

2

Tuần 33

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

 

34,35

Bài 17. Chương trình máy tính

2

Tuần 35

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

 

II. Nhiệm vụ khác:  

Môn

Khối lớp

Đối tượng

Thời gian thực hiện

Số tiết

Tên chủ đề

Bố trí thực hiện (bố trí tổ chức dạy như thế nào)

Ghi chú

Tin học

6

HS cả lớp

Tuần 4 tháng 1

3

Thế giới ẩm thực

HĐ chung tại sân trường

Trải nghiệm

Tin học

6

HS cả lớp

Tuần 4 tháng 2

3

Hội vui học tập

HĐ chung tại sân trường

Ngoại khóa

 

Đồng Mỏ, ngày    tháng    năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Mật

 

TỔ PHÓ

 

 

 

 

 

 

Nông Thị Huệ

Đồng Mỏ, ngày 28 tháng 9 năm 2021

GIÁO VIÊN

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Duyên

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 69
Năm 2021 : 199